Please assign a menu to the primary menu location under menu

Over Almere

Wit.
Een streep.
Een vlek.
Een streep is een weg. Een vlek wordt een stad. En daarna vijf, de polynucleaire groeistad. Groene stroken, blauwe stukken, rode vlakken. Almere. De gemaakte stad.

Even een tijdsbepaling. Auto’s zijn er nog heel erg weinig en televisie is een wonderbaarlijk nieuw medium. De vijfdaagse werkweek is nog niet ingevoerd. De woningnood is hoog en Den Haag bedenkt galerijflats als antwoord. De Wieringermeer was goeddeels ingericht en in de Noord Oost Polder wordt geploeterd. In het IJsselmeer werkt men aan twee nieuwe polders die dan nog onder water staan: Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De Haagse planologen zeggen: daar moet steden komen.

Zuidelijk Flevoland valt droog in 1968, eind 1970 publiceert de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolder een belangrijk rapport: Verkenningen voor de ontwikkelingen van de nieuwe stad Almere in Flevoland.

Er staan vijf voorstellen in die allemaal zijn overgenomen:
1    niet vastleggen op de omvang (125.000 tot 250.000 inwoners in 25 jaar)
2    méér woonkernen (de polynucleaire stad)
3    vooral huizen met tuintjes (90%)
4    klein beginnen (Haven)
5    de nieuwe stad heet voortaan Almere

De meeste Nederlanders geloven niet dat de stad er ooit zal komen, maar al in 1971 aanvaardt de ministerraad het rapport. Het point of no return komt op prinsjesdag 17 september 1974 met de Koninklijke woorden: “In 1975 zal volgens plan de bouw beginnen van de eerste woningen in de nieuwe stad Almere”.

Daarna was Almere niet meer tegen te houden.