Tussen en in de ontwateringsgreppels van 50 jaar geleden staan spontane wilde wilgen. Veel zijn omgevallen of gespleten. Op afgezaagde stronken schieten nieuwe waterloten halsstarrig omhoog. Het bos leeft altijd.

In elk stadsdeel van Almere zijn er moestuinen. Ook al bestaat het grootste deel van de stad uit 'huizen met een tuintje', op alle dagen van de week zie je noeste werkers met gekromde ruggen in hun tuintje werken. Bonenstaken, eerst nog sprietig en naakt gaan alras schuil achter welig tierend groen. In kaarsrechte vakjes, afgescheiden door paadjes van wispelturig straatwerk, een veelheid van teelt. Bonen, ui, wortel prei, stam-, stok- en snijbonen. En ook heel wat zoetigs en fruitigs. Kleine paradijsjes met vers-producten waar geen enkele buurtsuper tegen op kan. Ach, had ik maar wat meer tijd.

Vandaag lekker op de fiets. Op de terugweg van een zakenbespreking. Ligt er tussen Stad en Haven op het Starleypad een boom op z’n kant. Beverschade!

Je fietst het dorp uit. Het Waterlandse bos in. Langs Overgooi. Op een onzichtbare parallelle route gaat ons een ruiter voorbij. Zo nu en dan vertoont ze zich in een doorkijkje.

Eerder deze week verjubelde mij de om-geknaagde knotwilg aan de Lange Wetering. Beversporen uit de wildernis op fietsafstand in Almere. Vlak daarna kreeg ik ook deze bijzondere wilgentwee-eenheid in het oog. Dat liet mij niet los.

Hoe smaakt water van 7.000 jaar oud? Lekker! Dat is wat we in Almere drinken. Superzuiver kristalhelder en van grote diepte opgepompt grondwater, dat er eeuwen over deed om van de zanderige Veluwe tot onder de Flevopolder te stromen. Ver onder de randmeren door. Onbezoedeld door menselijke invloeden. Het hoeft alleen nog maar gefilterd te worden. En gedistribueerd. In Nobelhorst staat zo'n distributiepunt. Wat daar ook voor stadswijk omheen verschijnt, de letterlijke oase zal er het groene rustpunt blijven.

Vanwege de 25e uitgave van Lifestyle Almere, Almere's mooiste medium, kon je meefietsen met fotograaf en schrijver Bart Buijs (Prospero). Het leverde een extra mooie DagAlmere editie op.

De eerste stop is bij mij om de hoek, de Kwelbeek tussen de Hoekwierde en villawijk De Velden. Wat is een kwelbeek?

In de hal van het Flevoziekenhuis vloeien ijle stemmen harmonieus samen met klikkende hakjes en het geroezemoes van passanten. Er zingt een koor en iemand deelt zangteksten uit; meezingen graag.

In de Oostrand van Almere Haven is het gedachtegoed van de stadsontwikkelaars veel beter bewaard gebleven dan in het westen. Naar verluidt wonen er aan deze kant nogal wat ambtenaren....

Weer of geen weer, elke zondagochtend om half acht komen ze in het Beatrixpark bijeen.

© Copyright 2010-2018  -  DagAlmere is een activiteit van Bart Buijs | Prospero.  -  KvK GEF 59646837

Deze website heeft een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De foto's en teksten op deze website zijn door Bart Buijs vervaardigd. Ik vraag u het intellectueel eigendom te respecteren en de werken niet te gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.