Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

Rare maandag

Griffie, Politieke Markt,Klaar voor debat

Wat een rare maandagavond. De raadzaal zit vol met alle raadsleden, alle wethouders, diverse ambtenaren en er zijn zelfs wat burgers. Geen Politieke Markt, maar wel een raadsvergadering. Wat is er aan de hand?

Het is zeer, zeer ongebruikelijk dat een gemeenteraad nog een formele vergadering doet ná de verkiezingen. Onze griffier denkt dat het in Nederland zelden of nooit is gebeurd. Zeker is dat nooit eerder in Almere een raadsvergadering plaatsvond ná de verkiezingen en vóór de installatie van de nieuw raad. De helft van de aanwezige raadsleden komt niet terug in de nieuwe raad. Morgen nemen zij formeel afscheid en donderdag worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De politieke bakens zijn feitelijk al verzet. En toch wil de ‘oude’ gemeenteraad deze extra vergadering nog houden. Waarom?

Ik ga het beknopt en dus onvolledig proberen uit te leggen.

Windpark

Daar is geen gemakkelijk antwoord op te geven. Het is deels stadsbelang, deels economisch, deels politiek, deels politieke cultuur en ik denk dat het ego van wat raadsleden ook een rol spelen. Het gaat om een belangrijk onderwerp: nieuwe windmolens in Almere Pampus. Daar staan al windmolens, maar die moeten vervangen worden door efficiëntere exemplaren. Het onderwerp is al een paar keer besproken, de wethouder heeft vragen beantwoord en het gaat erom vast te stellen dat de raad geen bedenkingen heeft tegen een conceptplan voor de ontwikkeling van het nieuwe windpark. Zodat de plannenmakers, onderhandelaars en subsidie-aanvragers vooruitkunnen.

Tegen – uitstellen

Over zo’n plan moet je goed over nadenken, want die molens komen er tenminste vijftien jaar te staan. Gedurende die jaren kun je daar geen of minder woningen bouwen en ook een mogelijke IJmeerverbinding kan er hinder van ondervinden. Mochten die windmolens toch eerder plaats moeten maken voor die of andere ontwikkelingen, dan moet de stad er rekening mee houden dat flinke schadevergoedingen betaald moeten worden. Tegenstanders vinden daarom dat er eerst meer duidelijkheid moet zijn over afspraken, voordat een beslissing kan worden genomen. Ze willen uitstel.

Voor – vaart maken

Daar staat tegenover: deze nieuwe windmolens helpen onze stad flink om onze duurzaamheidsidealen te behalen en Groenlinks benadrukt tijdens de vergadering dat 2 van de 10 molens collectief eigendom zijn van Almeerse inwoners. Behalve een significante milieu-bijdrage (25.000 huishoudens worden ermee van elektriciteit voorzien) is het ook een mooi geval van burgerparticipatie. Omdat windmolens voor een groot deel met subsidie worden gerealiseerd en de deadline voor de aanvraag daarvan nadert, moet snel worden besloten. Ze willen vaart maken.

Stand van zaken

De raad sprak er al eerder en uitgebreid over en een meerderheid ziet er wel wat in, maar wil – voordat over details wordt besloten – nog haar invloed kunnen uitoefenen. Daarom is door vijf partijen een amendement voorgesteld dat de verklaring van geen bedenkingen als niet-definitief moet worden aangemerkt. Als dit amendement vanavond wordt aangenomen, kan de verklaring dus ook worden aangenomen zonder al te veel risico voor de stad. Dus wat is het probleem?

Slimme politiek, maar niet mooi

Ik vermijd tot dusver vrij succesvol om de politiek te duiden, maar doe dat deze keer wel. Want het is een interessant politiek spel. Ik spreek geen voorkeur uit, behalve dan dat ik het prachtig vind dat al deze politieke professionals het politieke spel zo goed weten te spelen. Want het gaat erom dat je in de raad ál je mogelijkheden kunt benutten om te bereiken wat je nodig vindt. En dat is in dit geval door de PVV slim gedaan en door de andere partijen even slim geneutraliseerd.

Alle partijen behalve de PVV zijn voorstander van het verder ontwikkelen van het nieuwe windpark. Daarbinnen stellen Groenlinks, D66, VVD, SP en PvdA zich waakzaam op en zorgen voor een amendement voor een niet-definitieve verklaring. Zo bereiken ze dat de wethouder nog een keer terug moet naar de raad om voor het uiteindelijke plan goedkeuring te komen halen. Maar de PVV is sowieso tegenstander, vooral omdat ze niet willen dat de windmolens toekomstige ontwikkelen in de weg staan – letterlijk, of vanwege het risico dat het heel veel geld gaat kosten als dat toch het geval is. Maar misschien ook wel gewoon omdat ze windmolens niet als geschikte oplossing zien. Nu staan ze tegenover een grote meerderheid, dus kunnen het democratisch niet tegenhouden. Wat dan?

Wat wel kan, is het proces frustreren. Gevolg kan dan zijn dat deadlines niet worden gehaald, waardoor de situatie verandert en er (misschien) nieuwe (on)mogelijkheden ontstaan. Dus dienden ze – een beetje traag – een hele rij moties en amendementen in, waarover de raad dan moet praten en beslissen. En dat moet allemaal gebeuren voordat over de verklaring van geen bedenkingen kan worden gestemd. Het doet een beetje denken aan de tactiek van Amerikaanse senatoren, die 24-uur ononderbroken gaan speechen in het congres, de zogenaamde filibusters. Alleen had de meerderheid van onze raad het door en liet het niet gebeuren.

Je kunt vinden dat de PVV aan het treiteren is, maar dat vind ik niet. Ze maken gebruik van hun mogelijkheden. Zoals ook de andere partijen dat doen, door tijdens de vergadering helemaal niet meer op de inhoud van al die moties in te gaan. Hoeft ook niet, ze benutten de macht van hun meerderheid en sluiten de gelederen. Andersom gebeurt ook, overigens. Zoals met een eerdere PVV interventie over misplaatste containerwoningen op het Atelier. Daar hadden ze echt een punt, maar traineerde de wethouder met een rookwolk van vaagheid. Het hoort erbij, denk ik. En het is interessant om mee te maken, maar mooi vind ik het niet. De uitkomst van dit politieke spel zal in de meeste gevallen vast het best haalbare zijn. Maar of deze methode nou de beste is, dat waag ik te betwijfelen.

…en dan nog wat….

Je vraagt je af waarom die molens nou precies op die plek moeten komen. De details van de keuze ken ik niet, maar het lijkt mij helemaal niet slim om dat stuk Almere voor 15 jaar op slot te zetten. Het doet me een beetje denken aan de Floriade: een prachtig plan, ben ik helemaal voor, maar die plek vond ik van meet af aan dom gekozen. Of de coffeeshop aan de Meridiaan in Almere Buiten, rare plek, dat weet je toch van tevoren? Oké, totaal verschillende onderwerpen, snap ik, maar het lijkt wel of iemand in dat stadhuis op een plattegrond vrij consequent dartpijltjes op de verkeerde plek laat belanden. Ik bedoel dat niet respectloos, beslist niet, maar wat ik zie is dat achteraf, ná de planvorming, in de raad problemen ontstaan. Kennelijk is de timing verkeerd. Kunnen dit soort nodeloze conflicten niet vermeden worden als er meer werk was gemaakt van het stellen van kaders door de raad? Denk van wel, maar dan moet er wel wat veranderen.