Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

Lol en treurnis in de nieuwe raadszaal

Griffie, Politieke Markt,raadszaalOpeningshandeling

Burgemeester en vice-voorzitter van de raad schoppen zich de nieuwe raadszaal in, jongeren spelen ‘gemeenteraadje’ en de gemeenteraad vlamt op en flakkert uit.

We hebben een omgekeerd progamma vanavond. Eerst het plenaire deel, daarna de carrousel. Reden is de ingebruikname van de vernieuwde raadszaal. Niemand mag de zaal in, dus staat toute politique op de omloop op 2 door de ramen naar binnen te turen. Beneden krijgen jongeren een mini-workshop plenaire vergadering en er worden kant-en-klare spreekteksten rondgedeeld. ‘Wie wil interrumperen’, vraag griffie-communicator David en zonder antwoord af te wachten volgt: ‘Ja, jij’. Terwijl zijn vrienden in een lachstuip liggen, pakt de jongeman het papier goedgemutst aan. Hij zal het later tijdens de openingsvergadering hartstikke goed doen.

Schoppen

Maar eerst spreekt om 19:00u de burgemeester – de voorzitter van de raad – een openingswoordje in het bijna duister van de omloop. Er is ‘bubbels’, maar iedereen bezweert mij dat het alcoholvrij is. Niet getoetst. Burgemeester en vice-voorzitter van de raad Ellentrees verrichten een openingshandeling door zich door een papieren oude raadzaal te schoppen. Dat gaat ze heel goed af. Iedereen neemt plaats op de tribune, de jeugd van Almere heeft immers de raadszaal in gebruik. De jongeren voeren voor het hooggeëerd publiek speels en onbekommerd een show ‘gemeenteraadje’ op. Wethouder en griffier spelen blij mee en er wordt veel gelachen en regelmatig geapplaudisseerd. Een erg leuke opening!

Treurnis

Als daarna raadsleden, fractieassistenten en wethouders verhuizen van publieke tribune naar hun werkdomein hangt er even een schoolreisje-sfeer, maar al snel is de leut voorbij. Er is nog een debatje af te ronden en de messen lijken geslepen. Gaat een bestuurder echt de mist in, wacht hem een motie van wantrouwen van de raad. Maar zo zwaar werd er niet aan getild. En zelfs een mildere motie van afkeuring werd het niet, want na de zoveelste schorsing voor overleg tussen de verschillende fracties, bleken de coalitiegenoten liever de gelederen te sluiten dan een democratisch signaal af te geven. Dus het werd de mildste politieke berisping denkbaar, een motie van treurnis. En die haalde niet een meerderheid en werd dus verworpen.

Wat een bijzondere avond. Jongeren openen de verbouwde raadzaal vol bravoure en jeugdig elan, waarna de raad het tegendeel toont.