Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

VLOG: lijsttrekkers in de spotlights

Ah ja, zulke leuke reacties gehad op het filmpje van vorige week, ik dacht: dat doe ik nog een keertje. Vandaag een stukje over het maken van de promotiefilmpjes van de lijsttrekkers en een stukje over de caroussel en het onderwerp publiek verantwoorden.

Het blijkt dat lijsttrekkers gewone mensen zijn, althans, dat zegt Jerzy Soetekouw. Maar Johan de Leeuw toont het, hij is weliswaar zenuwachtig, maar doet zijn zegje uit zijn hoofd. Hilde van Garderen is puntig en professioneel. Veel meer lijsttrekkers kon ik niet te pakken krijgen vanavond, maar het geeft toch een leuk beeld hoe die filmpjes gemaakt zijn.

Vanaf 19:00 wilde ik ook de carousselvergaderingen op de vierde verdieping nog vastleggen. Voor de inhoud moet je de mannen van Almere Deze Weekhebben, ze rapporteren wekelijks over de besprekingen in de krant en op de website. Ik observeer het proces, op één uitzondering na: het publiek verantwoorden. Dit fenomeen heeft mijn aandacht getrokken. Ik ben inmiddels thuis in de materie en ken de spelers: de maatschappelijke organisaties, de ambtenaren die (namens het college) verantwoording dragen voor het sociaal domein en de gemeenteraad die voor haar eigen koers en beleid wil weten wat de effecten van de maatschappelijke inzet zijn.

Publiek Verantwoorden

Vanavond werd gerapporteerd over de gesprekken met Woningstichting Goede Stede en de betrokken raadsleden waren unaniem erg positief en enthousiast. Het door de raad ingevoerde systeem van publiek verantwoorden begint duidelijk vorm te krijgen en raadsleden én maatschappelijke organisaties zijn er zichtbaar mee in hun sas. Lees mijn blog van 29 december erop terug.

Nieuwe dimensie

Namens de raad hadden Nico van Duijn en Chris Jansen met Goede Stede gesproken en ze deden helder verslag, zowel in schriftelijke vorm als tijdens hun toelichting in deze vergadering. Bijzonder knap is dat de rapporteurs hun objectieve verslaglegging goed gescheiden houden van hun politieke mening. Ook al wordt tijdens het beraad al aangekondigd dat de portefeuillehouder (wethouder) zal worden uitgenodigd hierover met de raad in gesprek te gaan. Het is prachtig om te zien hoe de raad haar controllerende taak een nieuwe dimensie heeft gegeven.

Het instrument publiek verantwoorden via de gemeenteraad activeert de raadsleden om zich in te zetten voor maatschappelijke onderwerpen. Er is echt goed contact met de stad en dat helpt de volksvertegenwoordigers te beslissen wat nodig is. Ik blijf het volgen en hou je op de hoogte.