Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

Special: Durf, is mijn warme aanbeveling

Franc1061x720.002

Burgemeester Franc Weerwind kwam in september 2015 in het gespreide bedje van de Politieke Markt Almere. Nou nee dus. De politieke ontvangst was op bepaalde fronten niet heel hartelijk.

PRS B020821

Je kunt hier ook de in het magazine afgedrukte versie als PDF downloaden.

In Velsen gevierd en in Almere al bij voorbaat verguisd. Tenminste, zo leek het. Nog voor de week om was, kreeg hij het verwijt niet in Almere te komen wonen en zijn zakken met een dikke verhuisvergoeding te willen vullen. Het raakte hem meer dan hij verwachtte. Onaardig ja, onheus ook, maar toch neemt hij het de aanstichters niet kwalijk. Hij begrijpt het eigenlijk wel. PVV de grootste partij in de raad en op het vinkentouw. Er was veel stelling- en stemmingmakerij. Het weerhield hem er niet van hun fractiekamer binnen te stappen om nader kennis te maken. “De PVV is een gekozen vertegenwoordiging van heel wat Almeerders. Als burgemeester ben ik er voor iedereen. We kunnen de polariserende invloed van sommige politici niet ontkennen, maar je hoeft daar niet in mee te gaan. Je hebt als raadslid een keuze. Draag uit wat je eigen verhaal is.”

Eruit

De toon is gezet. Franc spreekt zich uit. We praten in het kader van de 500e Politieke Markt en de werking van ons systeem, maar toch hij laat zich niet verleiden dáár uitspraken over te doen. Niet ten gunste van Almere, noch van Velsen. Pas na verschillende verbale pas-de-deux schemert er iets van zijn visie door: het maakt hem niet veel uit welk politiek systeem we hanteren om te komen waar we zijn moeten. Daarvoor moeten we niet in een systeem kruipen, maar juist eruit. En niet denken in de stadstermen, maar regionaal of beter nog mondiaal. Franc wil niet meegaan in het kleine denken: “We moeten hier niet provinciaals denken, omdat we al een grote stad zijn.”

Opstijgen

“Wat we hebben is goed, maar het is kwetsbaar. De stad, de samenleving, de politiek. We kunnen het zó kwijt zijn. We moeten bewegen, want onze omgeving staat niet stil. Daarom moeten we ook niet klein denken. We moeten opstijgen uit Almere en onszelf onderdeel laten zijn van de wereld. Daar is deze stad groot genoeg voor. En we zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met de MRA, alleen hebben wij het nadrukkelijke en unieke accent van de jonge stad op een unieke kansrijke plek.

Ster

PRS B020852“Kijk, in Velsen waren er twee peilers: staal en vis. Brainport Eindhoven heeft zijn kennis en techniek. Deze steden zijn eenduidig, ze maakten daarvoor grote belangrijke keuzes. En nu zijn ze wie ze zijn. Almere heeft haar eigen peilers. We zijn jong, groen, niet gebonden door historische wortels, we hebben vrijheid van bewegen en zijn flexibeler. Ligt onze kwaliteit ook niet in duurzame verstedelijking met stadslandbouw en een circulaire economie? Ik zou denken van wel. Zo’n Floriade is alleen maar een kristallisatiepunt daarvan, maar wel een heldere ster om op te navigeren. Je moet zoiets willen, want niets willen kan niet, dan stop je met bewegen. Dat is de dood in de pot. We moeten gewoon doen. Ik zie de pioniersgeest van weleer terugkomen. Wij doen wat we kunnen, we vliegen ontbrekende kennis in en we scheppen een duurzame samenleving.”

Denken

Een bevlogen toekomstvisie moet uit een nieuwe raad voortkomen. Maar hoe het vanaf 2018 gaat lopen, durft Franc niet te voorspellen. Hij ziet wel goede kansen met onze Politieke Markt. “De raad bepaalt haar eigen agenda en tempo, vind ik goed. De kwaliteit van de carousselbesprekingen hangt wel sterk af van de kwaliteit van de voorzitters. Het presidium toetst of onderwerpen behandeld kunnen worden. Van mij mogen ze wel meer sturen op wat er echt van belang is.

In gesprek

PRS B020848“Het houd me bezig; hoe we de samenleving actiever kunnen betrekken. De raad moet niet beslissen óver, maar mét de samenleving. Duidelijker maken waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Duidelijker maken dat ‘nee’ ook een goed antwoord is; een beargumenteerd ‘neen’, en dat een raad respect verdient in het maken van de keuzes. Raadsleden moeten zich meer bezighouden met de abstracte vraagstukken: waar gaan we heen? Ik ben voorzitter en adviseur van de raad. Daar kunnen ze mij over bevragen, daar wil ik met de raad over in gesprek. Hoe geven we de democratische representatie in Almere vorm? Mooi vraagstuk. Komen er peergroups op onderwerpen, formuleren we stadsvragen en werken we de antwoorden uit in scenario’s?”

Ruimte?

De denkbeelden van Franc en visie van Jan Dirk lijken voor een groot deel naar een soortgelijke toekomst voor de gemeenteraad te wijzen. Gaan burgemeester en griffier vanaf 2018 bergen verzetten? Franc: “De Politieke Markt was na de introductie een landelijk voorbeeld. Almere was het voorbeeld. Dat moeten we weer willen worden. Niet om in de picture te komen, maar om wat het ons politiek brengt. We moeten daarvoor continu in een kwaliteitsdialoog met elkaar blijven. En dan niet op micro- maar op macroniveau. Scheppen we de die denk- en handelingsruimte voor onszelf? Dat is niet aan de griffier en niet aan de burgemeester. Dat is aan de gemeenteraad; daar moet de veranderingsbereidheid zijn.”

“Durf, is mijn warme aanbeveling.”

Je kunt hier ook de in het magazine afgedrukte versie als PDF downloaden.