Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

Is de gemeenteraad machteloos?

Griffie, Gemeenteraad, Politieke MarktPresentatie onderzoek door Loïs

Denk niet dat het gemakkelijk is. Tenminste 16 uur per week raadswerk. Meestal meer. Elke week besprekingen over onderwerpen die mensen raken. Altijd op je qui vive zijn. Stapels en stapels dossiers doornemen. En doet het er dan niet toe?

Ja, dat is slecht nieuws voor alle die hongerige raadskandidaten die hopen na de verkiezingen alles te verbeteren (lees: veranderen) in onze stad. Maar doet het raadswerk er wel toe? Het antwoord wordt vandaag, donderdag 25 januari gegeven.

Onvoldoende

Een jonge derdejaars HBO student (Thorbecke Academie) deed haar onderzoeksstage bij de gemeenteraad. Ze deed literatuuronderzoek en sprak met alle partijen, zowel raadsleden als wethouders. Ze presenteert de resultaten in de grote vergaderkamer, maar die blijkt te klein, want er is flinke belangstelling. Om het spannend te maken, komt vrijwel iedereen in de laatste vijf minuten voor aanvang binnen. Het lijkt wel afgesproken werk. Niettemin blikt de jongedame blijmoedig om zich heen als ze een ferme delegatie van de gemeenteraad ziet aanschuiven en een gulzig publiek van ambtenaren en raad-periferie. Het deert haar geenszins. Als ze van wal steekt duidt ze keurig haar onderzoeksdoelen en -methode om daarna vrolijk – letterlijk – door te steken naar de conclusies. Confronterend.

De kwestie

De onderzoeksvraag luidt: Wat is de positie van de gemeenteraad van Almere bij het Fonds Verstedelijking Almere? Dat is een complex en veelzijdig onderwerp. Maar lees het voorbereidingsmemo (1 A4) en de samenvatting (2 A4) en je weet een beetje waarover het gaat. En de conclusie luidt: de raad zit teveel op de achterbank, maar hoort op de bijrijdersstoel. Beter nog: navigatiestoel.

Uit het onderzoek komt naar voren dat maar aan 3 van de 8 succesfactoren wordt voldaan. Dat ligt niet louter aan de raad, zeker niet, maar de raadsleden aan de vergadertafel schrikken er wel van. En de reacties zijn net zo divers als de gegeven antwoorden in het onderzoek zelf. De een ‘herkent zich niet’ in de uitkomsten, de ander waardeert juist de confrontatie en zoekt meteen aanknopingspunten voor verbetering. Jammer genoeg zoeken de raadsleden elkaar in het gesprek te weinig op, er ontstaat te weinig collectieve kracht en -nog jammerderder: er klinkt zo nu en dan politiek door in de meningen. Toch komt men al snel op de vraag: hoe dan beter? Vanavond wordt het antwoord daarop niet gegeven, maar het is duidelijk dat raad, college en ambtenaren er tegenaan moeten. Want het zijn de gekozen burgers, de raadsleden, die het voor het zeggen moeten hebben en allen moet dat doel voor ogen staan.

Griffie, Gemeenteraad, Politieke Markt

Wat en hoe voor het raadslid

Ach, die Almeerse politieke carrousel, da’s zo’n mooi wonder. Begint de avond met een kritisch rapport, hij eindigt met het uitdelen van een studie- en naslagwerk waarin een deel van de oplossing besloten ligt. Het matige functioneren van de raad op het onderwerp Fonds Verstedelijking Almere ligt natuurlijk niet aan de individuele prestaties van raadsleden, maar de verbeteringen moeten wel daar vandaan komen. Tijdens de vier maanden dat ik de raad nu volg, zie ik namelijk tekenen van een bestuurlijk behoudend college en ambtenaren die teveel de dienst uitmaken. Daar valt geen vernieuwing te verwachten. Dus moeten de nieuwe raadsleden vanaf maart snel vaardig zijn in hun werk. Het is aan hen om de bakens te verzetten en Almere met haar Politieke Markt als geen andere gemeente dé ideale broedplaats voor politieke en bestuurlijke vernieuwing. Dus, het boek is weliswaar dik en helaas schreefloos gezet, maar uitermate prettig geschreven door onze griffier, Jan Dirk Pruim, hij kan er wat van. Alle aspecten van het raadslidmaatschap komen aan bod. Het bevat tal van praktische en ook leuke handreikingen en het roept duidelijk op tot vernieuwing. De indeling is overzichtelijk, de hoofdstukken kort en er staan concrete adviezen in.

Verplicht leesvoer, zou ik zeggen. Dus, wie weet, als de tijd het toelaat, struin ik over een paar weken door de gangen van het politieke domein en bevraag de raadsleden met draaiende camera over onderwerpen uit het boek. Je bent gewaarschuwd.