Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

Zijn er ook burgers in de zaal?

PRS__B231441_vlag

Met ongepast luide stem richt ik mij met die vraag tot het handjevol publiek dat in de vergaderzalen aanwezig is. De raadsleden kijken verschrikt op. En blij verrast als ik er eentje vind. Een burger.

Maar wat dat nou met die foto van de Nederlandse vlag in de raadszaal te maken heeft? Ik hoor het u denken. Daar kom ik straks op terug. Nu eerst even op zoek naar de burger, want dat is mijn doel vanavond. Maar ik pikte kennelijk de verkeerde avond om op zoek te gaan naar ‘gewone’ stadsgenoten die de Politieke Markt bezoeken. Het blijkt een avond die sowieso wat minder bezoekers trekt, vandaar dat ik erom moet roepen.

Meedoen

Boven, in een van de carousselkamers waar ik mijn noodkreet uitte, tref ik bij 10 vergaderaars 13 bezoekers. Het zijn ambtenaren, een paar kandidaat raadsleden en één burger. Mevrouw Reijnders-Dong blijkt een vaste bezoeker te zijn en een bekend gezicht. Ze woont al 9 jaar in Almere en bezocht de Politieke Markt meteen regelmatig en dit jaar al 25 keer. Ze kent de politieke spelers en waarachtig, wethouder René Peeters komt even een praatje maken. Dat kan wel kloppen, want vooral sociaal maatschappelijke onderwerpen hebben haar aandacht. Ze vindt het belangrijk om zelf bij te houden wat er gebeurt en hoe er door verschillende mensen over kwesties wordt gedacht. Door aanwezig te zijn en de discussies te volgen, ontwikkel je zelf immers ook een veel betere mening. Al die mensen die klagen – zoals op social media – maar zich niet echt verdiept hebben, die zouden beter eens komen luisteren. Want van klagen wordt je niks wijzer en het helpt ook niet, je er verandert er niets door. Als je vindt dat dingen anders moeten, dan moet je hier zijn, luisteren en je mening geven. En dat kan goed, vind ze, het is heel toegankelijk.

Geen contact

In de burgerzaal vindt vanavond het tweede deel van een Burgeractiviteit plaats: die over het bestemmingsplan in Almere Poort. Hadden we vorige week nog een redelijk gevulde zaal, vandaag zijn er in totaal maar 11 bezoekers. Ik identificeer 5 ambtenaren en 2 politici. Van de 4 die overblijven weet ik er één aan te spreken. Het is de heer van der Sluis, bewoner in Almere Poort.
Hij komt speciaal voor dit onderwerp naar de Politieke Markt. Zijn interesse was gewekt tijdens de wijk-informatiebijeenkomst op 14 november in het Aerescollege. Hij had al eerder contact gezocht met de gemeente, maar er kwam geen reactie. Dus dan maar eens zelf kijken. Beslist een goede aanleiding om naar de raad te komen. Hoe het afloopt, kom ik niet te weten, want na mijn gesprekjes met andere burgers vind ik hem niet meer terug.

Debutant

Onderweg naar de volgende carousselvergadering kom ik op de gang de heer Kisoen tegen, 10 jaar Almeerder, afkomstig uit Amsterdam. Het is een debutant. Hij was in de stad aan het winkelen en wilde eigenlijk al jaren eens kijken hoe die politiek hier in Almere nu gaat. In de krant en op internet volgt hij het nieuws wel een beetje, maar vanavond gewoon eens komen kijken. Niet voor een bijzonder onderwerp of zo. Echt een eerste kennismaking. De eerste indruk is goed, leuke sfeer, aardige mensen. En dan moet hij naar binnen, de vergadering begint.

Betrokken

Mijn volgende gesprekspartner is de heer Naeem. Hij woont 13 jaar in Almere, daarvoor in Den Haag. Daar was hij nauwelijks in politiek geïnteresseerd. Maar in Almere is hij sinds tweeëneenhalf jaar structureel bezoeker van de Politieke Markt en zijn geëngageerdheid is met de jaren steeds verder gegroeid. Hij wil zich actief in de politiek gaan inzetten. Veel later op de avond blijkt dat hij op de kandidatenlijst van een partij staat, zulke burgers zocht ik eigenlijk niet, maar zijn verhaal is mooi en ik doe er toch verslag van. Hij vindt dat burgers zich hier meer moeten laten zien. Hij vond het een ontdekking om te zien dat er zo hard wordt gewerkt om zaken voor de burgers aan te pakken. Het is gemakkelijk om te roepen dat de gemeente niets doet aan je probleem, maar als je naar de PM komt dan zie je dat dat wel het geval is. En ook hoe lastig het soms is. Hij is vanuit de Moskee ook actief om vooral jongeren bewust te maken van het belang. Dat hij als moslim uitgerekend in een PVV-stad als Almere actief wordt, is alleen maar goed. Want over heel de wereld zijn er mensen die verschillend over dingen denken. Maar hier in Nederland kun je je mening vrij uitspreken, er met elkaar over praten en in vrede naast elkaar een gelukkig leven leiden. Daar mogen we ons wel wat meer bewust van zijn.

De vlag

Ja, die foto met die vlag, die heeft u nog tegoed van mij. Welnu, er zijn vanavond weer interessante besluiten te nemen, maar de grappigste gaat over de Nederlandse vlag in de raadszaal. Die komt er niet. Een van de raadsfracties vind het een goed idee en stelde het voor, maar de meerderheid vind dus van niet. Daar is dan al over vergaderd in de caroussel en wordt gestemd. Raadsleden mogen dan eerst nog een stemverklaring uitspreken, waarin ze duidelijk maken waarom ze een bepaalde keuze maken. Maar zo belangwekkend is het allemaal, dat de fractie die het voorstelde graag een hoofdelijke stemming wil. Dat betekent dat er niet per fractie wordt gestemd, maar dat elk afzonderlijk raadslid zijn keuze moet uitspreken. Het levert een reeks van leuke politieke kwinkslagen op. Ik verklap u niet waarom de vlag niet in de raadszaal komt, dat kunt u beter lezen in de column van Robert Mienstra, die mij ook het idee aan de hand deed om tóch een vlag in de raadszaal te photoshoppen. Dus, voor deze ene keer dan.