Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

Een dingetje dat een latertje werd

PRS__C221082Scherp debat tussen raadslid Hilde en portefeuillehouder Franc

Vanavond is er een leuk dingetje, tippen mij de griffiemensen, iets met de uitreiking van een raadspen. Alleen, een ander leuk dingetje viel meer op: herrie in de raad.

Er is een leuke, maar niet al te spectaculaire agenda vanavond. In de carrousel interesseert mij een Floriade-onderwerp, wel wat theoretisch van aard, maar beslist de moeite waard. De vraag is namelijk of het niet zo is dat de gemeenteraad bij voorbaat buiten spel wordt gezet door de binnenkort te starten aanbestedingsprocedures. De raad zou namelijk op enig moment nog een go-nogo (hebben) mogen uitspreken. Maar als met een marktpartij door een aanbesteding een juridische verplichting is ontstaan, kunnen we dan nog terug? Door de volggroep Floriade werd een deskundige ingehuurd om zijn licht op het vraagstuk te doen schijnen.

Exotisch

Professor doctor ingenieur Bregman komt met een volgepakt rolkoffertje en groot gezag zijn duiding toelichten. En met verfrissende bondigheid, moet ik toegeven. Da’s nogal een verrassing, want wie zijn rapport leest, kan de behoefte om huilend in een hoekje te gaan zitten nauwelijks onderdrukken. Het is een verschrikkelijke reeks van lange en complexe, overwegend lijdende zinnen die niet uitnodigen, maar wel noodzaken tot herhaalde lezing om er de betekenis uit te fileren. Een zo juridisch document van 12 pagina’s is geen malse kost. Opnieuw voel ik grote bewondering voor de raadsleden die zich hierin verdiepen. Niet louter vanwege de tijd die het hen kost, maar ook vanwege de vereiste breincapaciteit. En dát ze zich in die materie hebben verdiept is ook duidelijk, want er worden doordachte vragen gesteld. Omdat er goede afspraken zijn over wanneer het over de inhoud moet gaan en wanneer er ruimte is voor politiek, praten nu zowel vóór- als tegenstanders van de Floriade opbouwend met elkaar. Geen spitsvondigheden en vliegen-afvangerij vandaag. Er wordt samengewerkt! Prachtig. En de aimabele, erudiete man die de professor blijkt te zijn, weet de zaken mondeling heel helder uit te leggen. Het is niet mijn rol om het te samen te vatten of te duiden, daarvoor is er de journalistiek, maar een ding durf ik constateren: ons Floriadeproject is exotisch en gedurfd.

Raadspen

Die raadspen, dat is een echte trofee en kennelijk een dingetje in het stadhuis. Voor de insiders, dat wel, want ik had er nog nooit van gehoord (en dat zegt toch wel wat). Maar goed, die raadspen wordt sinds 2012 door de gemeenteraad uitgereikt aan de ambtenaar die het beste raadsvoorstel in dat jaar heeft geschreven. Als scribent denk ik dan: da’s een prijs voor iets wat vanzelfsprekend moet zijn. En tevens denk ik dat professor doctor ingenieur Bregman zeker niet in aanmerking voor de raadspen komt en hoe grappig het is dat twee uitersten van het spectrum op een en dezelfde avond van de Politieke Markt van Almere samenkomen. Maar goed, die raadspen, dat is dus een dingetje tussen ambtenaren en raadsleden en waarachtig, de zaal zit vol. Met ambtenaren. Een gelukkie dat ik deze week niet op zoek was naar burgers. [ link ].
Raadslid nestor Nico van Duijn, dé prominente beoordelaar en referent van de jury bespreekt met onnavolgbare flux de bouche de overwegingen en complimenteert alle vijf de kandidaten, die glimmend van trots in het letterlijke hart van de gemeenteraad staan ingesloten. Burgemeester en raadsgriffier zijn ervoor naar de zijkant gedirigeerd. Winnaar dit jaar is Peter Post, met het inderdaad lekker geschreven Bomenkader. Dubbel en dwars verdiend dus. Maar als ik toch even kritisch mag zijn, dan is het op de vormgeving, want die is weliswaar mooi en strak, maar zo’n goede tekst verdient mijns inziens een lettertype met schreef, zodat het lezen van tekstblokken vergemakkelijkt wordt. Wat is er toch met die vormgevers aan de hand tegenwoordig.

Herrie

En dan verschijnt in de vergadering een nieuw agendapunt: de VVD had een onmiddellijk debat aangevraagd omdat er een mogelijk veiligheidsprobleem in het busvervoer is. Als er vanuit de raad vragen worden gesteld, moet het college daarop antwoorden. En soms moet dat meteen. De voor het busvervoer verantwoordelijke wethouder Frits Huis meldt zich aan de katheder voor een debat met raadslid Hilde van Garderen. En ineens ontspoort het. Naar de mening van de raad reageert Huis onvoldoende krachtig en vertrouwenwekkend. In no-time staan er vier raadsleden van verschillende partijen bij de interruptiemicrofoon. Er wordt geschorst, want het college wil in beraad en raadsfracties willen onderling overleggen over hun optreden. Het gonst inmiddels in de burgerzaal, wordt het nachtwerk of loopt het met een sisser af. Het is inmiddels bijna elf uur (23:00) en de onverwachte uitloop van het programma noopt de catering om de bitterballen die voor de informele naborrel bedoeld waren, maar in de burgerzaal uit te serveren en eenieder – waaronder ik – laaft zich aan de versnapering.
Als het college – wat te laat – terugkeert, zijn de messen in de raadszaal geslepen, er is een strijdvaardige sfeer. Terug in het debat uit de raad haar behoefte om met de portefeuillehouder veiligheid te spreken en dat is de burgemeester. Om dat te kunnen laten plaatsvinden is eerst een stoelendansje nodig. De burgemeester is immers voorzitter van de raad en zit nu dus voor, maar kan in die hoedanigheid niet in debat gaan. Dus moet eerst de voorzittershamer worden overgedragen aan de vice-voorzitter van de raad, Ellentrees Müller en dus vraagt de burgemeester opnieuw om een schorsing. De raad reageert nu wat kribbig, maar stemt toe.

Kracht

Het is voor mij de eerste keer dat ik onze burgemeester zo in zijn kracht zie staan. Eerder observeerde ik al dat zijn voorkomen wat intimiderend kan overkomen, maar in deze rol past hem dat uitstekend. Hij stelt zich in het debat met Hilde en andere interrumperende raadsleden uiterst dienstbaar op, maar toont tegelijk dat de zaken onder controle heeft. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Hij is rustig, formuleert zonder overbodigheid en beschikt over het vermogen om verbaal feilloos aan te haken op een door iemand anders ingebracht onderwerp. Plus dat hij goed luistert en de wensen (eisen) van de gemeenteraad goed in zijn oren knoopt. Zijn voorgestelde tijdelijke oplossing wordt scherp bevraagd, maar zijn optreden brengt de raad terug tot kalmte. De gemeenteraad liet haar tanden zien en gaf een nadrukkelijke tik op de vingers, met als resultaat dat het college haar werk verdedigde én verbeterde. Mooi om bij te wonen.

Latertje

Het is dus een latertje, vandaag. Na nog een mooie toespraak van de burgemeester, ter afsluiting van het politieke jaar, tikt hij om 23:44 de vergadering af. Een erg boeiende Politieke Markt, misschien wel in het bijzonder voor Frits Huis, die eerder op de avond apetrots was op zijn ambtenaren die de eerste en derde prijs van de raadspen in de wacht sleepten, maar een uurtje daarna danig onder vuur kwam over het busvervoer. De politiek gaat nu 3 weken met reces. Maar ik publiceer volgende week gewoon weer, want ontdekte tijdens het volgen van de raad weer iets vooruitstrevends in Almere onder de noemer Publiek Verantwoorden.

Voor nu: fijne feestdagen, tot volgende week.

TIP: Op almere.notubiz.nl kun je alles vinden over de politieke markt, kijk in het overzicht (dat is een kalender) en klik op een datum om de agenda inclusief de documenten en films van de vergaderingen te vinden.