Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

De burger is de baas

PRS__B231446Sommigen doen veel, veel huiswerk

Of hoe een raadslid bij toeval een handtekeningenlijst ontdekt en de raad zich opwerpt om bij een wethouder een besluit af te dwingen. En een andere wethouder zich verzet.

40.000 handtekeningen heb je nodig om een burgerinitiatief in de Tweedekamer te krijgen. Maar in Almere heb je genoeg aan 50 voor een burgeractiviteit. Daarmee verplicht de gemeenteraad zichzelf al om jouw onderwerp te bespreken. En heb je er 150, dan wordt het een burgerinitiatiefvoorstel en dan verplichten ze zichzelf er ook een besluit over te nemen. Als je het goed voorbereidt kun je veel bereiken. Blijkt vanavond.

Wakker maken of niet

Tijdens de Politieke Markt van 7 december waren er twee burgeractiviteiten. Inwoners verzamelden meer dan 50 handtekeningen, dienden een verzoek in bij de griffie en kregen hun onderwerp op de agenda van de raad. De onderwerpen gingen over parkeerproblemen op de Europalaan in Almere Poort en zorgen over de herziening van het bestaande bestemmingsplan in Almere Poort. In beide gevallen kregen de indieners de gelegenheid om in te spreken. Van eentje werd ik wakker, van de ander….ehhh, niet.

Wakkere raad

Een andere vorm van wakkerheid is die van raadsleden die in de stad wonen. In dit geval Willem Boutkan. Hij koopt een bloemetje in Almere Poort. Naast de kassa ligt een handtekeningenlijst. Willem – aardsnieuwsgierig van aard – vraagt wat het behelst. Een klaagrede valt hem ten deel. Kort samengevat: de Europalaan is een echte laan in Almere Poort. Grootstedelijk, wijds en ruim met een mooie groenstrook en bomenrijen. Winkeltjes en andere bedrijvigheid maken de straat levendig. Goed verhaal. Maar; er is geen parkeerplaats te vinden. Onder de woningen en achter de bedrijven zijn parkeerplaatsen, maar die worden niet gebruikt. Juist de plaatsen die voor de winkels bedoeld zijn, aan de straat, die worden voor langdurig parkeren gebruikt. Boutkan adviseert de winkelier om een burgeractiviteit in te dienen.

Doe wat

Zeshonderd handtekeningen nemen ze mee. Het pleit van de insprekers is duidelijk, met grote vaardigheid gebracht en ondersteund met een nuttig beeldschermpresentatie. Boodschap: het probleem is er al lang, het is veelvuldig aangekaart en er gebeurt niets. Ofwel: komt er nog wat van. De wethouder (Frits Huis) duikt behendig in de feiten-en-onderzoekenmodus, kan een half jaartje duren, eerst zeker weten wat er aan de hand is, het heeft onze volle aandacht, we komen er op terug, enorm bedankt. Tuuuuut, fout geantwoord. De raad respecteert dat dingen zorgvuldig moeten, maar neemt er geen genoegen mee dat het nóg langer duurt. De wethouder schiet – even behendig – in de brandweermodus en er komt een tijdelijke voorziening uit de hoge hoed: een blauwe zone. Ook dat kost wat procedurele tijd, maar het kan toch wel in februari ingesteld worden. Aldus besloten. En zo werkt dat dus.

Doe het anders

De andere insprekers toonden zich – naar mijn mening – minder vaardig in het overbrengen van de boodschap. Ik zag dat in de voorbije weken al vaker bij andere burgeractiviteiten. Het is jammer. Dan heb je super-schaarse-spreektijd gekregen en dat is feitelijk tijd die je krijgt van de beslissers. En dan hang je een droog of hakkelend verhaal op, dat bovendien te lang duurt, zodat de voorzitter moet ingrijpen. Gemiste kans. En ai, De wethouder hier (Tjeerd Herrema) schoot ook in een automodus, namelijk die van regent en zondigde tegen de eerste regel van issue-management: herkennen en erkennen. Of het terecht is maakt niet uit, de insprekers voelen zich niet gehoord, dus dan zit de zaak meteen lekker vast. Maar ik kan hier niet teveel over uitweiden omdat het onderwerp nog een keer terug op de agenda komt. Ik kijk ernaar uit. Want misschien is het onderwerp zelf, voor mij als Havenaar, niet zo heel interessant, ik krijg wel een uitstekend beeld van de politieke keuzes die wethouder(s) en raadsleden maken. En dat helpt mij om te kiezen in maart.

Geachte lezer: Ik raad u aan nog zoveel mogelijk Politieke Markten te bezoeken. Dan weet u straks wat er te kiezen valt.

Geleerd

Burgeractiviteiten en -initiatieven zijn mooie instrumenten om uit het oog verloren onderwerpen snel in de raad besproken te krijgen. Ook al is het vrij gemakkelijk om een onderwerp op de agenda te krijgen, zo heel vaak gebeurt het niet. En als het al gebeurt, leidt het niet altijd tot een succesverhaal voor de indieners. Goed voorbereiden, goed onderbouwen, duidelijk je wensen uitspreken en de beste sprekers inschakelen (dat zijn dus niet altijd de initiatiefnemers zelf). En betrek de raadsgriffie erbij, deze professionals helpen je goed op weg.

Meer weten over burgeractiviteit of -initiatief:

https://gemeenteraad.almere.nl/fileadmin/files/gemeenteraad/Rekenkamer/Verordening_burgerinitiatief_en_activiteit.pdf