Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

Is onze burgemeester slaapverwekkend?

PRS__B300075

Ai, iemand krijgt slaap als onze burgemeester aanwezig is en raadsleden lijken vandaag wel muurbloempjes. Het was weer een heerlijke Politieke Markt in Almere. De 500e nota bene.

Ja, de 500e, dat is me wat. Er heerst een wat besmuikte feeststemming, maar het politieke bedrijf moet doorgang vinden. Dus er zijn gewoon carrouselvergaderingen over tal van onderwerpen. Toch is het een beetje als op oudejaarsavond; een avond als alle andere, maar ook weer niet.

Er zijn vanavond wel opvallend meer mensen dan normaal. Bijzondere mensen ook. Ik praat even met oud-burgemeester Hans Ouwerkerk en oud-gemeentesecretaris Ig Caminada. Een leuk weerzien. Ik zie ook Menno van Vliet, een van de pioniers die aan de wieg van de Politieke Markt hebben gestaan en een heleboel oud-raadsleden. Annemarie Jorritsma ontbreekt, zij is naar een andere bijeenkomst, maar liet zich op Omroep Flevoland wel interviewen. Een zeer aan te bevelen filmpje, want in vijf minuten tijd legt ze het nog eens prima uit.

Slaapverwekkend

In de carrousel wil raadslid Toon van Dijk van de burgemeester wel eens horen waarom hij geregeld afwezig is tijdens de raads- en presidiumvergaderingen. Naar mijn onbescheiden mening niet echt een halszaak en misschien meer voor de bühne, maar ik ben nieuwsgierig. Dat zijn er meer, want de vergaderkamer is helemaal vol. De vragen worden gesteld, iedereen doet zijn zegje en de burgemeester reageert kwiek en kundig. Een kaars flakkert uit. De hoofdrol komt echter onverwachts bij Johan de Leeuw te liggen als hij zegt dat de aanwezigheid van de burgmeester hem doet slapen. Dat bedoelde hij niet, maar het is een meesterlijk leuke verhaspeling met zoveel hilariteit tot gevolg, dat elke mogelijke kou wel uit de lucht is. Een levendige vergadering om bij te wonen met een kwestie, met uitdagend politiek spel, met professionele uitwisseling van meningen én ruimte voor humor.

Burgerinitiatief en Ronde tafel

In een ander kamer is er deze week een ronde tafelgesprek. Raadsleden nemen hier het initiatief toe om informatie en meningen te verzamelen, alvorens meer formele wegen in te slaan. Zoals vragen aan het college, een motie of initiatiefvoorstel. En vorige week was er een burgerinitiatief, ook een gedachtenwisseling tussen raad en inwoners, maar dan op initiatief van de burger (duh). Het zijn twee unieke instrumenten van de Politieke Markt in Almere. En het zijn boeiende bijeenkomsten, want er zijn drie machten met elkaar in de weer: de burger, de raadsleden en het college van B&W in casu de ambtenaren die de dingen in onze stad doen.

Ongelijk

De burger is in beide gevallen zelf gesprekspartner en kan met kennis en ervaring vanuit de stad spreken. Zowel vorige week als deze week valt mij op dat er nog een boel te winnen is om de afstand tussen stadsbestuur en stad te verkleinen. Burgers voelen zich – kennelijk – echt onvoldoende betrokken in het proces en onvoldoende geïnformeerd over de besluitvorming. Het zijn mooie democratische instrumenten, maar het is een ongelijke strijd (ofschoon ik liever niet over strijd spreek). Aan de ene kant het professionele stadsbestuur met tijd en capaciteit om zich in onderwerpen te verdiepen en aan de andere kant de burger die de tijd moet zien te vinden om zich vaak complexe materie eigen te maken. Hier ligt echt wel een schone taak voor de raad.

Muurbloempjes

In de burgerzaal vindt dan uiteindelijk de raadsvergadering plaats, want er wordt een nieuw raadslid geïnstalleerd (ter vervanging van een zieke) en er moeten wat besluiten genomen worden. Het ziet er echter heel, heel anders uit. Voor de 39 raadsleden staan de stoelen in een halve kring in de Burgerzaal. Zonder tafeltjes. De gerokte dames leggen meteen routineus de benen over elkaar, maar de heren gaan er ook wat onwennig bij zitten. De meeste raadsleden ogen vanavond als muurbloempjes. Er wordt gegrapt over een stoelendans, haha, alsof dat niet elke donderdagavond al het geval is. Op zakelijke wijze werkt voorzitter Franc Weerwind de agenda af en dan is het tijd voor het vieren van de mijlpaal: 500 PM’s.

De 500e Politieke Markt

We staan er even bij stil, 500 PM’s vanaf 22 januari 2004. Iedereen is het erover eens dat het een grote verbetering is ten opzichte van het oude systeem van commissievergaderingen en ellenlange raadsvergaderingen. Ook vindt iedereen dat er opnieuw bewogen moet worden. De voorzitter van het presidium en vice-voorzitter van de raad Ellentrees Müller houdt een wellevend betoog over de 13 jaar PM. Daarna reikt ze de eerste Quotes500 aan Franc Weerwind uit. Meteen blijkt dat één leuke quote ontbreekt als wethouder René Peters namens het college een praatje houdt. Hij praat net even te lang, dat verrast helemaal niemand, maar hij gaat er wel vandoor met de grappigste quote: ‘de democratie is als een macaron’. Leuk gevonden, het college had aan het begin van de avond namelijk getrakteerd op macarons. En hoe die analogie bedacht is, dat vertel ik niet, had je er maar moeten zijn of je kijkt het hier terug.

Trots

Het is duidelijk en terecht dat de spelers in het politieke bedrijf allemaal heel trots zijn op deze mijlpaal, maar tegelijk willen ze er niet teveel een punt van maken. Het is alsof ze er niet voor durven uitkomen dat een succes ook gevierd mag worden. Ik begrijp dat wel. Want ik las op internet al reaguurders die vinden dat gemeenschapsgeld hier niet voor bedoeld is. Zouden die mensen al eens op een PM zijn geweest? Zouden ze wel gezien hebben hoe lastig het werk soms is, hoeveel tijd het kost en dat ze hier met moed, durf en doorzettingsvermogen een nieuw en beter democratisch systeem hebben ontwikkeld? In het belang van de burger. En zouden ze weten dat dát in heel Nederland enorm veel navolging heeft gevonden? Kom eens kijken en luisteren en je begrijpt dat de Politieke Markt voor alle Almeerders iets is om heel erg trots op te zijn. En dat moet je alleszins vieren.