Please assign a menu to the primary menu location under menu

Politiek

Algemene beschouwingen zijn…..leuk!

PRS__A190522

Of hoe praten over zoiets ondraaglijk saais als een begroting zich ontpopt tot een leuke middag.

Ik moet deze week extra vroeg naar het stadhuis. Vandaag starten al om 16:00 de Algemene Beschouwingen en vanavond – op normale PMA tijden – kunnen portefeuillehouders meer in detail over hun begrotingsvoornemens worden bevraagd. Ja, het gaat dus over de begroting 2018. Vorige week werd die aan de raad overhandigd, deze week wordt daar in algemene termen over gesproken. Nu ken ik de Algemene Beschouwingen (AB) uit de Tweedekamer wel (wie niet) als een verschijnsel met wat spektakel en altijd leuk, ofschoon niet oneindig. Welnu, voor de lokale AB lijkt hetzelfde op te gaan. Voor de gelegenheid is de gemeenteraad helemaal compleet (nu ja, nagenoeg dan) en ook het college is voltallig beschikbaar. Het is een fraai gezicht. Alle fractievoorzitters krijgen vijf minuten om hun mening over de begroting te geven en raadsleden mogen daarop interrumperen. Geen debat, dat niet, maar dus wel enige interactie. En waarachtig dat werkt wonderlijke goed. Het eerste uur….

Van groot naar klein

De volgorde is slim. Als eerste mag de grootste oppositiepartij, bij ons de PVV, daarna komen steeds kleinere fracties en dat alternerend tussen oppositie en coalitie. Het moet gezegd, fractievoorzitter Toon van Dijk, die kan er wat van. Hij schiet vaardig en trefzeker (maar weinig verrassend) de standpunten de zaal in, die de partij eigen zijn. Hij lijkt over de politiek heen, direct tot het publiek te spreken. Het is een wakkere kick-off.

Het gaat nergens over

Boude uitspraak, maar er zit nogal wat waarheid in. Natuurlijk gaat het over die begroting, maar wie van de aanwezigen begrijpt ‘m echt? Vorige week werd’ie in een statig maar kort moment aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad uitgereikt. Het is behalve een echte begroting met veel cijfers, ook een document dat veel inzicht biedt in waar onze overheid mee bezig is. Heel handig is een begrippenlijst achterin en die heb je wel nodig ook. Behalve een openbare verantwoording kun je dit document dus ook zien als een handreiking naar de burger. Maar tegelijk is het ook niet waar, want het omvat maar liefst 238 pagina’s. Ja, dan pak je toch liever een lekkere Mulisch. Het is redelijk geschreven, niet té ambtelijk, maar wel met téveel lijdende vorm. Dat haalt de vaart eruit. En als content maker (de inhoud telt) breekt mijn hart, want de teksten zijn allemaal in een schreefloos lettertype gezet en daar wordt het beslist niet lekkerder leesbaar van. Wat ik maar zeggen wil: wie heeft dit allemaal gelezen en begrepen? Plus dat ik werkelijk niet begrijp hoe die raadsleden zulke grote vrachten informatie überhaupt kunnen verwerken in de schaarse beschikbare tijd.

Pak bij de stomerij

Erna komen anderen die excelleren op ander kwaliteiten, soms vol vuur, soms vriendelijk en ingetogen. De politici spelen met standpunten en elkaar en er is ruimte voor humor. Bijvoorbeeld, omdat het raadslid Nico van Duijn laatste AB is, neemt hij de rol van fractievoorzitter Marco de Kat over. Sympathiek gebaar, iedereen begrijpt dat. Maar als argument voert van Nico aan dat Marco’s kostuum helaas nog bij de stomerij ligt. Het levert een hartelijke lach op. Want ook nu begrijpt iedereen dat. Marco heeft nooit een pak aan.

Identiteit

Het leukste spel ontstaat als partijen elkaar vanaf de interruptiemicrofoon aanspreken. Ze zoeken echt de grens op en lijken het debat uit te willen lokken. Maar voorzitter Weerwind is genadeloos streng omwille van de tijd en eigenlijk is dat jammer. Want het gaat vanmiddag over de hele breedte van het politieke bedrijf en niet over een specialistisch onderwerp. Dus kunnen politieke partijen nu tonen wat hun echte identiteit is, waar ze voor staan, wat ze belangrijk vinden. En waarom wij – de Almeerse burger – ze als democratische vertegenwoordigers in de raad willen.

Ik raad je van harte aan om volgend jaar te komen kijken en luisteren. Het is licht, het is leuk en is leerzaam.

En dan nu allemaal gaan kijken naar die Programmabegroting 2018. Je hoeft ‘m niet helemaal te lezen, maar gun het in elk geval wat tijd, zodat je ziet wat er allemaal op stapel staat. Geloof me, het is leuker dan je denkt.